top of page

OneShot Lobby

Public·29 members
Andrew Falk
Andrew Falk

Amsterdam Ondertitels NederlandsVoor sommige programma's en films zijn meerdere talen voor de audio en ondertiteling beschikbaar. Vaste ondertitels zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Zie Hoe wijzig ik de taal? om titels in andere talen te zoeken.
Amsterdam ondertitels Nederlands


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2udZUn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3OkFF1FYpogYatZ4OowutZDe knop Audio en ondertiteling verandert niets aan de vaste ondertitels die je hebt ingesteld in de Systeemvoorkeuren van macOS. Doe het volgende om de vaste ondertitels die zijn ingesteld in de Systeemvoorkeuren van je Mac uit te zetten:


Wijzig de instellingen voor vaste ondertitels op je Samsung TV als de bovenstaande stappen niet werken. Om dit te doen, ga je naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Instellingen ondertiteling. Je kunt ook de knop voor vaste ondertitels op je afstandsbediening indrukken (instellingen en afstandsbedieningen verschillen per televisie).


Onze ervaren ondertitelaars houden rekening met tijd, interpunctie, iteratie, toon en emotionaliteit van tekst die wordt geproduceerd als ondertitels. Ondertitels maken Webinars tevens toegankelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn.


Twee keer per maand bieden wij voorstellingen van Franse films aan die toegankelijk zijn voor niet-Franstaligen: Soirée Ciné (Nederlandse ondertitels) in Het Ketelhuis en Ciné-Club (Engelse ondertitels) in Café Brecht. Beide worden gevolgd door eendiscussie in het Frans rond de film.


Uitgangspunt bij het timen is uiteraard de gesproken tekst, waarmee de ondertitels synchroon moeten lopen. Als een acteur begint te spreken, moet ook de corresponderende ondertitel in beeld komen (om precies te zijn een halve seconde eerder, teneinde de kijker de tijd te geven om met lezen te beginnen). Een levendig gesprek is natuurlijk moeilijker te timen dan een rustige monoloog. Ook het beeld is van invloed op de timing. Bij een beeldwisseling is het vaak beter dat de ondertitel ook wisselt. De kijker mag namelijk tijdens het lezen van de ondertitels niet gestoord worden door al te abrupte wisselingen in het beeld.


Dat weglaten is minder dramatisch dan het klinkt. Meestal gaat het om gesproken fragmenten die geen essentiële informatie bevatten of om fragmenten waarvan de betekenis al duidelijk is uit de beelden, de gesproken taal of de geluiden. Niet vertaald worden bijvoorbeeld herhalingen, gangbare internationale uitdrukkingen en bepaalde begroetings- en beleefdheidsformules. De ondertiteling vervangt de gesproken tekst dus niet eenvoudigweg, maar functioneert als aanvulling op de gesproken tekst, de beelden en de geluiden. De kijker haalt de hoofdlijnen uit de ondertitels maar blijft ook de dialoog gebruiken als betekenisbron. Mede daardoor ontstaat er zo'n merkwaardige leegte als je het geluid van de tv afzet en alleen de ondertitels leest. Vanzelfsprekend is voor de meeste Nederlanders een Engelse of Duitse gesproken brontekst van meer betekenis dan een Hongaarse of een Portugese. Over het algemeen wordt de gesproken tekst bij het condenseren ongeveer dertig procent korter. (Hoeveel betekenis daarbij verloren gaat - of toegevoegd wordt - is nauwelijks te achterhalen.)


Beste donateurs, sponsoren, sympathisanten en andere betrokkenen en geïnteresseerden, Sinds de start van onze actie "Laat ondertitels vrij" is er veel gebeurd. Op verschillende manieren, op de voorgrond, zoals door het opzetten van de crowdfunding en achter de schermen, zijn we bezig geweest om onze zaak voor te bereiden.


We hebben ook steun geboden aan personen die door BREIN zijn aangesproken en diverse mensen en belangenorganisaties zijn benaderd om op de een of andere wijze onze zaak te steunen. We begrijpen dat voor sommige sympathisanten en donateurs het allemaal wat lang duurt, maar een goede voorbereiding is nu eenmaal noodzakelijk. In het andere geval lopen we de kans het doel voorbij te schieten. Ook bleek dat, indien het ingezamelde bedrag ingezet zou worden voor een juridische procedure namens een enkele partij of persoon 30% schenkingsrechten en 21% BTW (samen dus meer dan de helft) (aan de Belastingdienst) afgedragen zou moeten worden. We zijn ervan uit gegaan dat onze donateurs dat niet op prijs zouden stellen. We hebben dus ook tijd moeten besteden om uit te zoeken op welke fiscaal optimale manier we de funding zouden kunnen inzetten. Deze hebben we, met behulp van advies van belastingadviseurs, gevonden. De strategie is de volgende: Langs twee wegen zullen we proberen de zaak in ons voordeel te beslechten. Via de juridische weg en via de weg van de politiek. Voor de eerste weg hebben zich reeds een aantal belanghebbenden gemeld namens wie de rechter om een uitspraak gevraagd kan worden. Langs deze weg roepen we andere mensen en organisaties die een belang hebben bij juridische duidelijkheid over de vraag of ondertitels altijd een inbreuk opleveren op het auteursrecht op om zich bij ons te melden. Zoals het maken van amateurondertitelingen en deze beschikbaar te stellen en/of aan te wenden voor privégebruik. We willen uiterlijk eind van de komende maand (maart 2014) de kwestie aanhangig hebben gemaakt. Voor de tweede weg zullen wij doorgaan met het verzamelen van handtekeningen voor de petitie Laat ondertitels vrij. Hiervoor hebben we 40.000 handtekeningen nodig om deze ook verplicht behandeld te krijgen in de 2e kamer. Dit word een burgerinitiatief genoemd. Hieronder een kleine uitleg wat een burgerinitiatief inhoud: Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, komt het onderwerp op de Kameragenda.Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden. Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief.Een burgerinitiatief kan worden gezien als een vorm van petitierecht. In het geval van een petitie heeft de burger recht op een antwoord. Een petitie heeft geen formele status en is daarom heel vrijblijvend. Bij een burgerinitiatief kan een burger een onderwerp op de politieke agenda zetten en verplicht de burger de Kamer het onderwerp te behandelen. Graag vernemen we jullie reacties, tips, op- en aanmerkingen of om je aan te melden als belanghebbende bedoeld onder de eerste weg". Hiervoor kunnen jullie mailen naar laatondertitelsvrij[at]nikita.demon.nl Voor het ondertekenen van de petitie, klik hierVoor het helpen middels een donatie, klik hierVoor het volgen via de Facebook pagina, klik hier Greetz,Nathalie 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Nathan Siharath
 • Promise Love
  Promise Love
 • A G
  Adhvika Gaur
 • R M
  Riva Motwani
 • T S
  Teju Sharma
bottom of page